Säätiön tarkoituksena on:
  • Sosiaalisen asuntotoiminnan edistäminen Suomessa
  • Ammatillisten opintojen tukeminen
  • Taiteen ja kulttuurin tukeminen
  • Työväen- ja muun kansanperinteen tukeminen
  • Palvelualoilla työskentelevien harrastustoiminnan tukeminen

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan tukemalla taloudellisesti:
  • Sosiaalista asuntotoimintaa
  • Ammatillisia opintoja harjoittavia, lahjakkaita ja vähävaraisia opiskelijoita
  • Taide- ja kulttuuritoimintaa palvelualoilla työskentelevien keskuudessa
  • Työväen- ja kansanperinteen tieteellistä tutkimusta
  • Palvelualoilla työskentelevien harrastustoimintaa

Säätiö on merkitty säätiörekisteriin 25.1.1994, rekisterinumerolla 3005.